Vanhustyö koulutus- ja näyttelytapahtuma

Henkilötietolaki (523/1999) 10§:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Globex Information Oy, Kumitehtaankatu 5 A 18, 04260 Kerava, puh. 010 617 1300

 

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

3. Rekisterin nimi

Globex Information Oy:n markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Globex Information Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä Globex Information Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Globex Information Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

– Nimi

– Sähköpostiosoite

– Yritys/yhteisö ja asema

– Yrityksen yhteystiedot/laskutustiedot

– Puhelinnumero

– Tilatut palvelut

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Globex Information Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavailla olevista lähteistä (mm. internet, lehdet, muu media)

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Globex Information Oy tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.