Inkeri on suomen kielen yliopistonlehtori Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopiston dosentti. Hänellä on pitkä kokemus suomen kielen opettamisesta kansainvälisille osaajille, ja hän on toiminut alalla laajasti myös kouluttajana ja muissa asiantuntijatehtävissä. Hän on keskittynyt tutkimustyössään erityisesti työelämässä tapahtuvaan kielenoppimiseen.