Tyyne Kettunen -Stand-up -Show Live
Lavalla on tanssitaiteilija-koomikko Johanna Keinäsen luoma Tyyne Kettunen. Rakastettu eläkeläishahmo on kulkenut tapahtumasta toiseen jo vuodesta 1993.Tyyne vierailee erilaisissa tilaisuuksissa Ylen Aamu-TV:stä ja seminaareista Eduskuntaan. Tyyne Kettunen KYS:sillä -sairaalasarjan katsojaluvut – yli 800 000 – kertovat Suomen Virallisen Eläkeläisen suosiosta.

Hannu Koponen
Hannu Koponen on toiminut Helsingin yliopiston vanhuspsykiatrian professorina vuodesta 2013. Professori Koposella on pitkä ura psykiatrina, psykiatrian professorina ja psykiatrian erikoislääkärikouluttajana ja hän on osallistunut useiden Käypä hoito –suositusten laadintaan. Eri hoitomuotoihin kohdistuvan tutkimuksen lisäksi professori Koposen kiinnostus kohdentuu erityisesti iäkkäiden depressioon ja yksinäisyyteen johtaviin ilmiöihin.

Ulla Eloniemi-Sulkava
Ulla on gerontologian dosentti ja erikoissairaanhoitaja. Hän johtaa Amia Muistikeskuksen koulutus- ja kehittämistoimintaa ja on Itä-Suomen yliopiston vieraileva tutkija. Ullan työn missiona on edistää muistisairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua. Hän saa paljon kiitosta vahvuudestaan soveltaa tieteellinen tutkimustieto käytännön hoitotyöhön.
Muistisairaiden ihmisten käyttäytyminen on ollut Ullan kiinnostuksena jo 30 vuoden ajan. Esityksissään Ulla nostaa vahvasti muistisairaan ihmisen näkökulman haasteellisten hoitotilanteiden ratkaisujen avaimeksi. Tämä perustuu tieteellisissä tutkimuksissa vaikuttavaksi osoitettuun ihmiskeskeisyyden toimintamalliin. Ulla haluaa olla nostamassa iäkkäiden ihmisten hoitotyössä ammattilaisten osaamistasoa, mikä lisää työn vetovoimaa. Tarvitaan ammattilaisia, joilla on syvää tietoa ja jotka tekevät työtä havainnoiden ja pohtien.

Timo Nerkko
Timo on työelämän päihdeohjelmien ja puheeksi ottamisen kouluttaja. Timo työskentelee asiantuntijana EHYT ry:ssä ja hän on johtava asiantuntijan työelämän riippuvuus ja päihdekysymyksissä. Hänen intohimonsa työssä on auttaa ihmisiä, työpaikkoja, nopeuttaa työturvallisuutta heikentävien ongelmien puheeksi ottamista ja rakentaa terveellisempää päihdekulttuuria työpaikoille. Timo on yksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) helmikuussa 2021 Työelämä pelissä -oppaan kirjoittajista. Lenkkeily ja perinteinen murtomaahiihto antavat vastapainoa työelämän kysymysten käsittelylle.

Ronnie Grandell
Ronnie on työterveyspsykologi, sertifioitu executive coach ja tietokirjailija, joka on erikoistunut myötätuntokeskeiseen terapiaan perustaja Paul Gilbertin johdolla Englannissa. Hän on kirjoittanut ensimmäisen suomalaisen teoksen aiheesta, nimeltään Itsemyötätunto ja jatkoteoksen tälle nimeltä Irti itsekritiikistä. Päivätyökseen Ronnie työskentelee työterveyspsykologina ja lyhytterapeuttina Mehiläisessä Turussa. Lisäksi Ronnie kouluttaa ja valmentaa ammattilaisia sekä laajempaa yleisöä itsemyötätunnosta ja myötätuntokeskeisestä psykoterapiasta.