Tamara Björkqvist

Tamara Björkqvist on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja sosiaali- ja terveysalan opettaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus hyvän ikääntymisen ja vanhustyön asiantuntijatehtävistä. Hän on työskennellyt muun muassa kouluttajana vanhustyön tutkintotavoitteisissa koulutuksissa ja kehittäjänä kuntien ikäihmisten palveluissa. Ikäinstituutin mielen hyvinvoinnin toimialan koordinaattorina Björkqvist tuottaa tietoa ja välineitä iäkkäiden mielen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä toimii luennoitsijana ja työyhteisövalmentajana. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin vahvistamisen käytännöt sekä ikäihmisten palveluiden kehittäminen.


Miina-Liisa Flinkkilä

Miina-Liisa on ensimmäiseltä ammatiltaan sairaanhoitaja ja noin kaksi vuotta sitten valmistunut terveystieteiden opettaja, TtM. Sairaanhoitajana hän Helsingin Lassilassa toimivassa Terhokoti -saattohoitokodissa 12 vuotta, jonka jälkeen siirtyi samaisen saattohoitokodin kouluttajaksi. Miina-Liisan työnkuvaan kuuluu lisäksi sururyhmien ohjaaminen. Saattohoidosta Miina-Liisa kiinnostui jo hyvin varhaisessa vaiheessa, toimiessaan sairaanhoitajana kotisairaalassa.


Annu Haho

Annu Haho on terveystieteiden tohtori, jolla on vuosikymmenien kokemus sosiaali- ja terveysalan kouluttajana. Koulutuksissaan hän käsittelee muun muassa etiikkaa, vastuullisuutta ja arvotietoisuutta. Koulutus- ja tutkimusaiheita ovat hyvän työyhteisön, sovittelemisen, asiakaspalvelun ja potilastyön, kohtaamisen ja johtamisen etiikka, elämän loppuvaiheen hoidon eettiset kysymykset sekä kosketuksen ja päätöksenteon etiikka. Viimeisin julkaisu syys-lokakuussa 2023: Kinnunen T, Parviainen J, Haho A (2023) The skills and ethics of professional touch: from theory to practice. Palgrave Macmillan.


Ulla Halonen

Ulla Halonen on väitellyt keväällä 2023 muistisairaiden läheisistä palvelujärjestelmässä. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että tulevaisuuden haasteista selviämiseen tulee muistisairauksiin ja omaishoitajiin kiinnittää huomioita merkittävästi nykyistä enemmän palvelujärjestelmässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla. Ennen jatko-opintoja Halonen on työskennellyt erilaisissa vanhustyön kehittämishankkeissa julkisella sektorilla sekä toiminnanjohtajana muistiyhdistyksessä. Tällä hetkellä Halonen työskentelee tutkijana ja yrittäjänä muistiaiheiden parissa.


Tommy Hellsten – ammattina diplomi-ihmettelijä

Tommy Hellsten on terapeutti, kirjailija, kouluttaja, puhuja ja luennoitsija sekä Ihminen tavattavissa -filosofian isä. Häneltä on juuri ilmestynyt 31. kirja nimeltä ”Olemisen voima”.  Teosta voisi luonnehtia ihmisyyden ytimestä vedetyksi johtopäätökseksi johtamisen ja vaikuttamisen suuntaan.  Lähes 45 vuotta terapeuttina ja yli 30 vuotta yrittäjänä ovat luoneet perustan paitsi Tommy Hellsten -instituutin Ihminen tavattavissa -koulutusohjelmalle, myös Tommyn terapia- ja valmennuspalveluita tarjoavalle yritykselle, Ab WisdomHouse Oy:lle. Kuten Tommy itse kiteyttää: ”Teen kaikkea tätä mielelläni, sillä näin saan kokea ihmisyyden ihmeen ja mysteerin kerta toisensa jälkeen – ainutlaatuisena tässä ja nyt. Yksilön ja yhteisön henkisessä kasvussa ja ihmisyyttä kunnioittavassa vuorovaikutuksessa on valtava voima.” Valtakunnan diplomi-ihmettelijän ja viisaustieteilijän ammattinimikkeet ovat siis enemmän kuin paikallaan, vaikka ne pilke silmäkulmassa alun perin syntyivätkin.


Inkeri Lehtimaja

Inkeri on suomen kielen yliopistonlehtori Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopiston dosentti. Hänellä on pitkä kokemus suomen kielen opettamisesta kansainvälisille osaajille, ja hän on toiminut alalla laajasti myös kouluttajana ja muissa asiantuntijatehtävissä. Hän on keskittynyt tutkimustyössään erityisesti työelämässä tapahtuvaan kielenoppimiseen.


Jessika Luther

Suomen ensimmäinen sertifioitu kuolindoula, koulutus Ruotsissa vuonna 2022 ja USA, International Doula Life Movement. Taustalla Jessikalla on sairaanhoitajan, kätilön ja terveydenhoitajan koulutus, mikä tuo varmuutta kuoleman kohtaamiseen. Työkokemusta  sairaalamaailmasta, järjestötyöstä, kouluttamisesta, ryhmänvetämisestä ja vapaaehtoistyöstä Suomessa ja Aasiassa. Jatkuva oppiminen ja koulutuksiin osallistuminen ja tämän tiedon jakaminen mahdollisimman monelle on mielestäni tärkeätä. Jessikan mottona on “Kuolemasta kannattaa puhua”.


Heli Naukkarinen

Heli on pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja. Työkokemus sairaanhoitajana on kertynyt pääasiassa erikoissairaanhoidosta, erityisesti päivystyshoitotyön alueelta. Terveystieteiden maisteritutkinnon jälkeen työura on karttunut erilaisissa esihenkilö- ja johdon tehtävissä sekä erikoissairaanhoidossa, että perusterveydenhuollossa ja sosiaalipuolella. Lähiesihenkilötyössä Heli kiinnostui erityisesti osaamisen kehittämisestä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Tämän takia hän kouluttautui myös ammatilliseksi opettajaksi – hän halusi kehittää oman alueensa työntekijöiden perehdytystä. Helin EMBA -opinnot kannustivat huomioimaan henkilöstöä yhä voimakkaammin voimavarana ja ohjasivat häntä uudestaan osaamisen kehittämiseen pariin. Tällä hetkellä Heli toimii Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Ikääntyneiden palveluiden palvelualueen osaamisen kehittäjänä.


Sanna Soini

Sanna on koulutukseltaan kätilö-sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Hän on työskennellyt useita vuosia ikääntyneiden parissa hoivayksiköissä. Tällä hetkellä hän työskentelee hoitotyön lehtorina Laurea ammattikorkeakoulussa, jossa opettaa tuleville hoitotyön ammattilaisille ikääntyneiden hoitotyötä. Hän toimii myös väitöskirjatutkijana Itä-Suomen Yliopistossa aiheenaan läheisten päätöksenteon tukeminen muistisairaiden elämän loppuvaiheen hoidon aikana. Sanna toimi vuosina 2021-2023 Elossa! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä -hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeen tavoitteena oli tuoda luova kulttuuritoiminta osaksi hoivakotien arkea ja saada ikääntyneet aktiivisiksi toimijoiksi. Hankkeen myötä Snanna o vakuuttunut siitä, että kulttuuri on jokaisen ikääntyneen ihmisoikeus, ja että meidän on aktiivisesti työskenneltävä mahdollistaaksemme kulttuurin sekä luova toiminnan ikääntyneiden jokapäiväisessä elämässä.


Päivi Tiittula

Päivi Tiittula on gerontologiaan erikoistunut yhteiskuntatieteilijä. Sydämen asiana ovat hyvän ikääntymisen mahdollistaminen, verkostojohtaminen sekä sote-palveluiden kehittäminen.


Anniina Virtanen

Anniina Virtanen on Työterveyslaitoksella erityisasiantuntijana työskentelevä psykologi, joka on tehnyt tutkimusta työkuormituksesta palautumiseen, työn tuunaamiseen, työn imuun sekä työn vaatimuksiin ja voimavaroihin liittyvistä teemoista. Anniinan erikoisalaa on mielen palautuminen työkuormituksesta, jota hänen väitöskirjansa käsitteli. Hän on kirjoittanut aiheesta myös pidetyn yleistajuisen tietokirjan Psykologinen palautuminen (Tuuma-kustannus, 2021). Anniina on kouluttanut paljon työyhteisöjä ja muita asiakasryhmiä erityisesti työstä palautumiseen, stressinsäätelyyn ja työhyvinvointia ja motivaatiota tukevaan työn tuunaamiseen liittyvistä teemoista.