Maarit Lind toimii kehittämispäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL), tehtäväalueena RAI-osaamisen kehittäminen. Maarit puhuu RAI-tiedon tavoitteellisen ja systemaattisen hyötykäytön puolesta niin asiakastyössä, kuin tiedolla johtamisen ja vertailukehittämisen eri tasoilla. Koulutukseltaan Maarit on psykiatrinen sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri sekä THL RAI-erityisasiantuntija. Osaamista on kertynyt erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija-, kehittämis- ja lähijohtajatehtävissä.