Päivi Topo

Vanhusasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on edistää ikääntyneiden edun ja oikeuksien toteutumista. Vanhusasiavaltuutetun tehtävä on vaikuttamistyötä. Vanhusasiavaltuutettu vaikuttaa siihen, että ikääntyneiden asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

 

Reima Launonen

Reima on työelämän tutkija ja kehittäjä. Hän haluaa rakentaa työelämää, jossa ihmiset kokevat työnsä merkitykselliseksi ja pääsevät aidosti vaikuttamaan työtehtäviinsä. Esityksissään Reima yhdistelee tutkimuksien sisältöjä konkreettisiin työn arjen esimerkkeihin. Hänen erityisosaamisalueenaan ovat mielekkääseen työhön liittyvät kysymykset.

Reima työskentelee Filosofian Akatemialla valmentajana. Omassa työssään hän auttanut yrityksiä ja organisaatiota kehittämään toimintaansa ja työntekijöiden hyvinvointia. Hänellä on kokemusta työn kehittämisestä aina johtoryhmistä tehtaan tasolle saakka. Tutkimuksen osalta hänen kiinnostuksen kohteinaan ovat olleet uudet organisoitumisen muodot sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen.

Reima on julkaisut vuonna 2021 kirjan Taistelu työstä – Kohti inhimillistä työelämää, jossa esitellään tiekartta kohti inhimillisempää, mielekkäämpää ja tasa-arvoisempaa työelämää.

 

Anna Helena Saariaho

Anna Helena on ratkaisukeskeinen valmentaja, NLP-valmentaja, aivojen hyvinvoinnin ja stressinsäätelyn kouluttaja ja puhuja. Anna-Helena on koulutukseltaan biologi, filosofian tohtori (genetiikka), immunologi, mikrobiologi, jolla on pitkän linjan kokemus tutkimuksesta, tieteestä ja ihmisen hyvinvoinnista (mm. stressifysiologiasta, immunologiasta ja aivojen toiminnasta). Hän on toiminut tutkijana biologis-lääketieteellisessä tutkimuksessa, kerryttänyt pedagogista kompetenssia yliopisto-opettajana ja opiskelee tällä hetkellä ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.

Anna Helenan yrityksen Mielen Muusan missiona on oivalluttaa, sitouttaa ja hullaannuttaa ihmisiä hyvinvointiin, itsen kuuntelemiseen ja oman terveyden ylläpitämiseen. Anna-Helena on luennoinut, kouluttanut ja valmentanut useissa yrityksissä, yhteisöissä, kunnissa ja organisaatioissa mm. seuraavista aihealueista: aivojen hyvinvointi, stressinsäätely, itsetuntemus, itsensä kohtaaminen ja itsensä johtaminen, sekä hyvän elämän yhteydet.

 

Marjo Lamminaho

Marjo on työnohjaaja sekäesihenkilö- ja työyhteisövalmentaja. Marjo on yhdistänyt pitkän kokemuksensa esihenkilönä sekä valmennusosaamisensa. Hänen intohimonaan onkin auttaa esihenkilöitä ja työyhteisöjä lisäämään yhteistyötä, voimavaroja, itsetuntemusta, erilaisuuden ymmärtämistä ja onnistunutta vuorovaikutusta työpaikoille ja kotiin.

Marjo uskoo siihen, että arvostavassa ja kannustavassa työyhteisössä ihmiset puhkeavat kukkaan, luottavat ja näkevät enemmän mahdollisuuksia. Kun taustalla on selkeät yhteiset pelisäännöt ja vuorovaikutteinen ilmapiiri, voidaan keskittyä olennaiseen, yhdessä tekemiseen ja onnistumiseen.

 

Mertzi Bergman

FM Mertzi Bergmanin missiona on auttaa vapauttamaan ja hyödyntämään uteliaisuuden supervoima, jotta jokainen yksilö ja organisaatio voisi käyttää täysimääräisesti uteliaisuuden potentiaaliaan. Hän työskentelee puhujana, kouluttajana ja kirjailijana. Mertzillä on yli 20 vuoden kokemus sadoista organisaatioista niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Näiden kokemusten herättämänä hän haluaa murtaa uteliaisuuteen liittyvät myytit ja käynnistää uteliaisuuden vallankumous työelämässä.

Palautteissa Mertziä on kuvattu näin: ”Todella luova ja innovatiivinen eläytyjä”, ”hauska, innostunut valmentaja”, ”puheen seasta napattavissa monta helmeä” joiden mukaan omaakin toimintaa voi ohjata” ja “koulutuksen jälkeen oli voimallinen ja riemukas olo”.

Mertzi Bergmanin uusin kirja, Uteliaisuus – opas työn, johtamisen ja muutoksen supervoimaan on juuri ilmestynyt. Aiemmissa teoksissaan hän on puolustanut jokaisen oikeutta luovaan ja inspiroivaan arkeen ja työhön.

Uteliaisuuden rikastavasta ja hyvää tekevästä voimasta Mertzi on oppinut erityisesti neljältä lapseltaan.

 

Anne Birgitta Pessi

Anne Birgitta Pessi on toiminut kirkkososiologian professorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa vuodesta 2012 lähtien. Samoin vuodesta 2012 alkaen hän on ollut Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. Hänellä on dosentuuri sekä teologiassa (kirkkososiologia, Helsingin yliopisto) että sosiologiassa (empiirinen hyvinvointisosiologia, Itä-Suomen yliopisto). Anne Birgitta on saanut useita kansainvälisiä ja kotimaisia tiedepalkintoja, kuten arvostetun Nils Klim palkinnon (vuonna 2008) ja Jutikkala palkinnon vuonna 2013. Hänellä on myös useita kotimaisia luottamustehtäviä julkisella sektorilla ja kansalaisjärjestöissä. Anne Birgitta on tällä hetkellä päätoimittajana tai toimittajana kolmessa tieteellisessä aikakauslehdessä.

Anne Birgitta on hiljattain (2015-1018) johtanut laajaa monialaista hanketta CoPassion, “Myötätunnon mullistava voima” (www.copassion.fi).

Anne Birgitan tutkimusteemat kattavat mm. myötätunnon, altruismin, arvot, merkityksellisyyden kokemuksen, vapaaehtoistyön, kansalaisyhteiskunnan, yhteisöllisyyden, kirkon sosiaalityön sekä privatisoituneen uskonnollisuuden, yksilöllisen pyhän, sekä hyvän elämän kokemukset. Hänen julkaisuluettelonsa sisältää yli 45 referoitua journal-artikkelia ja yli 220 nimikettä. Parhaillaan hän tutkii kahden tutkimustiiminsä kanssa muun muassa myötätunnon voimaa yhteiskunnassa kuten myös inhimillistä työelämää ja myötätuntoharjoitteiden, voimaa yhteisöissä. Työn alla ovat myös tutkimukset oma-apukirjallisuuden sisällöistä ja lukijakokemuksia, kuten myös yksilölliset pyhyyden kokemukset.

Anne Birgitta uskoo, ja haluaa tutkimuksellaan edistää, altruismin ja myötätunnon ja -innon voimaa!