Anna-Helena Saariaho

Anna Helena on ratkaisukeskeinen valmentaja, NLP-valmentaja, aivojen hyvinvoinnin ja stressinsäätelyn kouluttaja ja puhuja. Anna-Helena on koulutukseltaan biologi, ilosofian tohtori (genetiikka), immunologi, mikrobiologi, jolla on pitkän linjan kokemus tutkimuksesta, tieteestä ja ihmisen hyvinvoinnista (mm. stressifysiologiasta, immunologiasta ja aivojen toiminnasta). Hän on toiminut tutkijana biologis-lääketieteellisessä tutkimuksessa, kerryttänyt pedagogista kompetenssia yliopisto-opettajana ja opiskelee tällä hetkellä ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.

Anna Helenan yrityksen Mielen Muusan missiona on oivalluttaa, sitouttaa ja hullaannuttaa ihmisiä hyvinvointiin, itsen kuuntelemiseen ja oman terveyden ylläpitämiseen. Anna-Helena on luennoinut, kouluttanut ja valmentanut useissa yrityksissä, yhteisöissä, kunnissa ja organisaatioissa mm. seuraavista aihealueista: aivojen hyvinvointi, stressinsäätely, itsetuntemus, itsensä kohtaaminen ja itsensä johtaminen, sekä hyvän elämän yhteydet.

 

Sanna Aro

Sanna on voimaharjoitteluvalmentaja, fysioterapeutti ja kasvatustieteiden maisteri. Tällä hetkellä hän toimii yrittäjänä StrengthFysio -toiminimellä.

Työssään Sanna yhdistää voimaharjoittelun sekä fysioterapian näkökulmat ja pyrkii näkemään ihmisen kokonaisuutena. Kasvatustieteen opinnot toimivat äärettömän lujana tukena ohjaus- ja opetus sekä koulutustyössä. Sanna on työnsä tueksi vuosien varrella käynyt lukuisia, ei aihealueiden, lyhyempiä ja pidempiä koulutuksia ja seminaareja niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Sanna tarkastelee hyvinvointia kokonaisuutena ja siksi sydämen asiana on kokonaiskuormituksen huomioiminen, positiivisen itsepuhelun sekä lite bättre -meiningin tukeminen.Työllään sanna haluaa saada aikaan iloa, voimaantumista, vahvistaa pystyvyyden tunnetta ja jaksamista ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien sekä vahvistaa suorituskykyä. Kaikki muutos lähtee omien korvien välistä.

Sannan mottona on: Ilon kautta ja terveys edellä tuloksiin.