Tarja Kindstedt, ft, muistikuntoutuksen asiantuntija ja kouluttaja, Suomen Fysiogeriatria Oy

Tarja Kindstedt on rautainen ja käytännönläheinen muistikuntoutuksen asiantuntija sekä suosittu kouluttaja. Hänen erityisosaamisensa painottuu muistisairaiden kuntoutukseen, josta hänellä on yli 15 vuoden kokemus. Hän on ollut kehittämässä ja toteuttamassa muistikuntoutusta käytännössä sekä erilaisten projektien ja ammattilaisten kouluttamisen yhteydessä. Tuloksellinen kuntoutus on ylläpitänyt hänen mielenkiintoaan työskennellä geriatristen kuntoutujien parissa.

Pauliina Unkeri, ft, TtM, geriatrisen kuntoutuksen asiantuntija ja kouluttaja, Suomen Fysiogeriatria Oy

Pauliina Unkeri on geriatrisen kuntoutuksen asiantuntija ja kiitelty työyhteisöjen valmentaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus ikääntyneiden kuntoutuksesta. Unkeri on ollut useissa ikääntyneiden kuntoutuksen kehittämishankkeissa. Hänellä on laaja-alainen näkemys geriatrisen kuntoutuksen tämän hetken tilasta Suomessa. Hänen kiinnostuksen kohteita ovat geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuuden kehittäminen ja ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. Hän on pidetty, innostunut ja innostava kouluttaja!