Miina-Liisa Flinkkilä

Miina-Liisa on ensimmäiseltä ammatiltaan sairaanhoitaja ja noin kaksi vuotta sitten valmistunut terveystieteiden opettaja, TtM. Sairaanhoitajana hän Helsingin Lassilassa toimivassa Terhokoti -saattohoitokodissa 12 vuotta, jonka jälkeen siirtyi samaisen saattohoitokodin kouluttajaksi. Miina-Liisan työnkuvaan kuuluu lisäksi sururyhmien ohjaaminen. Saattohoidosta Miina-Liisa kiinnostui jo hyvin varhaisessa vaiheessa, toimiessaan sairaanhoitajana kotisairaalassa.

 

Harriet Finne-Soveri

Harriet on geriatrian dosentti (Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta) sekä professori (emerita) ja vieraileva tutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella vuodesta 2015. Harriet on toiminut Helsingin kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon ylilääkärinä 2015-2018 ja 2017- 2018 STM:n asiantuntijana I&O kärkihankkeessa. Harriet on myös interRAI -varapresidentti.

Harriet on erityisen kiinnostunut muistisairauksista sen kaikissa vaiheissaan, mukaan lukien ravitsemus, monilääkitys ja kivun hoito sekä elämän loppuvaiheen suunnittelu.

Harrietilla on kansainvälisiä julkaisuja vanhuspalvelujen ja iäkkäiden ihmisten lääkehoidon alalta sekä hoidon laadusta, viimeksi elämän loppuvaiheen hoidosta. Julkaisuvaiheessa parhaillaan 2022 Sosiaali-ja terveysministeriön ja THL:n taholta elämän loppuvaiheen laatuindikaattorit.