Kouluttajat

  • Raimo Lappalainen, ft, kinestetiikka- ja Avekki-kouluttaja, Suomen Kinestetiikkayhdistyksen perustaja- ja hallituksen jäsen.
  • Juuso Jokinen, lh
  • Auli Kanerva, sosionomi, diakoni

Raimo Lappalainen on kinestetiikan asiantuntija ja pidetty kouluttaja. Hän on ollut laatimassa kinestetiikan laatuyksiköiden kriteeristöjä sekä tehnyt useiden laatuyksiköiden auditointeja. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus erityisryhmien, niin kehitysvammaisten kuin ikääntyneidenkin, parista sekä yli 20 vuoden kouluttajakokemus. Raimo on vuorovaikutuksen, kohtaamisen sekä koskettamisen asiantuntija ja hänen erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat haastavat asiakastilanteet ja niihin ratkaisujen löytäminen. Hänen koulutuksissa aika ei käy pitkäksi ja usein onkin harmiteltu, että koulutus päättyi jo!

 

Juuso Jokinen on tehostetun palveluasumisen yksikössä Anninpirtissä kinestetiikan tutorina ja tällä hetkellä kinestetiikan kouluttajakoulutuksessa. Juuso on koulutukseltaan lähihoitaja ja suorittaa geronomin opintoja. Hänellä on kokemusta kinesteettisten toimintamallien soveltamisesta laitoshoidon ohella myös kotiolosuhteissa.

Auli Kanerva on Sastamalassa toimivan, tehostetun palveluasumisen yksikön, Anninpirtin esimies. Auli on koulutukseltaan sosionomi ja diakoni ja käynyt sekä kinestetiikan perus- että syventävän koulutuksen. Hänellä on jo hyvä kokemus kinestetiikan oppien soveltamisesta ja tuloksista käytännön työssä.